• MXV-Index -% 2,791.28
  • MXV-Index Nông sản -% 1,971.01
  • MXV-Index Năng lượng -% 5,322.90
  • MXV-Index Công nghiệp -% 2,051.71
  • MXV-Index Kim loại -% 1,723.73

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *