TỔNG QUAN

Công ty Cổ PhầnThương mại AIMS Futures Việt Nam bước vào thị trường với sứ mệnh và mục tiêu lớn để phổ cập kiến thức chuẩn quốc tế tới các nhà đầu tư, làm cầu nối giữa nhà đầu tư với thị trường hàng hóa thế giới, nâng tầm đầu tư của người Việt lên một tầm cao mới.

Công ty Cổ Phần Thương mại AIMS Futures Việt Nam được thành lập với những nhân sự giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực đầu tư công nghệ cao như chứng khoán, ngoại hối, tiền mã hóa và hàng hóa và với đầy đủ vai trò từ nhà đầu tư, bán hàng, tư vấn, môi giới, đào tạo, dịch giả, diễn giả và đại diện thương mại.

AIMS FUTURES VIỆT NAM