DỊCH VỤ

NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO

Ngoài việc hỗ trợ khách hàng giao dịch, mang đến thông tin gần như không có độ trễ đến cho các nhà đầu tư, AIMS Futures còn có các hoạt động Nghiên cứu và Đào tạo nhằm hỗ trợ kiến thức chuẩn Quốc tế cho các Nhà đầu tư bao gồm:

  • Cung cấp các dịch vụ đào tạo: Các khoá học từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp với từng đối tượng nhằm cung cấp kiến thức về lĩnh vực giao dịch hàng hoá, thị trường giao dịch hàng hoá và thị trường giao dịch hàng hoá vật chất.
  • Cung cấp các thông tin, tài liệu về thị trường giao dịch hàng hoá
  • Tổ chức các chương trình đào tạo, hội thảo cho các nhà đầu tư và những khách hàng quan tâm
  • Hợp tác với các Thành viên kinh doanh, Thành viên môi giới, Nhà đầu tư để bồi dưỡng các kiến thức liên quan đến giao dịch hàng hoá

Công ty TNHH Thương mại AIMS Futures Việt Nam mang đến những thông tin kịp thời, giúp các nhà đầu tư tiếp cận với việc giao dịch hàng hoá một cách đúng đắn và hiệu quả. Chúng tôi cung cấp những khoá học, đào tạo phù hợp với từng nhà đầu tư, bồi dưỡng kiến thức và hỗ trợ việc giao dịch hàng hoá tối ưu.