• MXV-Index -% 2,295.66
  • MXV-Index Nông sản -% 1,382.92
  • MXV-Index Năng lượng -% 3,473.80
  • MXV-Index Công nghiệp -% 2,576.96
  • MXV-Index Kim loại -% 1,882.28

Ngày 17/05/2023, theo quyết định số 484/QĐ/TGĐ-MXV, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã ban hành các mức ký quỹ giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại MXV.

Quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 18/05/2023 và thay thế Quyết định số 455/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành vào ngày 05/05/2023 trước đó.

Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày 17/05/2023

Theo quyết định mới, mức ký quỹ ban đầu của mặt hàng lúa mì Kansas liên thông với Sở Giao dịch hàng hóa Chicago (mã hàng hóa: KWE) sẽ được điều chỉnh từ 2.860 lên 3.080 USD. Mức ký quỹ ban đầu của các mặt hàng khác được giữ nguyên.

Mức ký quỹ ban đầu áp dụng tại MXV sẽ bằng 120% mức ký quỹ ban đầu tại các Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông.

Mức ký quỹ ban đầu sẽ được tính toán theo tỷ giá quy đổi do MXV công bố trong từng thời điểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *