Lịch tất toán hợp đồng

STTMã hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1KCEK22Cà phê Arabica 05/202218/05/2022Trước 21:00 ngày 16/05/2022
2NQMM22Dầu WTI Mini 06/202219/05/2022Trước 21:00 ngày 17/05/2022
3MCLEM22Dầu WTI micro 06/202219/05/2022Trước 21:00 ngày 17/05/2022
4CLEM22Dầu WTI 06/202220/05/2022Trước 21:00 ngày 18/05/2022