• MXV-Index -% 2,599.60
  • MXV-Index Nông sản -% 1,767.86
  • MXV-Index Năng lượng -% 4,945.57
  • MXV-Index Công nghiệp -% 1,984.97
  • MXV-Index Kim loại -% 1,658.89

Kính gửi Quý Khách Hàng

AIMS Futures Việt Nam gửi Nhà đầu tư thông số sản phẩm bao gồm Ký quỹ mới và Biên độ giá trong tuần vừa qua :

TỶ GIÁ23.3201875.329
GIÁBIẾN ĐỘNG
STTHÀNG HÓANHÓMSỞKÝ QUỸPHÍ GDDỮ LIỆUTHỜI GIAN GDMUABÁNUSDJPYMYRVND
1DẦU ĐẬU TƯƠNGZLENÔNG SẢNCBOT86.412.480350.00030.00007H00-19H45, 20H30-01H2063,0971,104.806112.364.280
2ĐẬU TƯƠNGZSENÔNG SẢNCBOT123.446.400350.00030.00007H00-19H45, 20H30-01H201.399,251.529,756.525152.554.500
3ĐẬU TƯƠNG MINIXBNÔNG SẢNCBOT24.689.280300.00030.00007H00-19H45, 20H30-01H451.399,251.529,751.305 30.510.900
4GẠO THÔZRENÔNG SẢNCBOT33.190.248350.00030.00007H00-19H45, 20H30-01H1516,36016,70068015.898.400
5KHÔ ĐẬU TƯƠNGZMENÔNG SẢNCBOT61.723.200350.00030.00007H00-19H45, 20H30-01H20383,1408,02.49058.216.200
6LÚA MỲZWANÔNG SẢNCBOT115.731.000350.00030.00007H00-19H45, 20H30-01H20934,251.046,005.588130.635.750
7LÚA MÌ MINIXWNÔNG SẢNCBOT23.146.200300.00030.00007H00-19H45, 20H30-01H45 934,251.046,001.11826.127.150
8LÚA MỲ KANSASKWENÔNG SẢNCBOT118.817.160350.00030.00007H00-19H45, 20H30-01H45997,251.112,755.775135.019.500
9NGÔZCENÔNG SẢNCBOT77.154.000350.00030.00007H00-19H45, 20H30-01H20645,50725,754.01393.812.250
10NGÔ MINIXCNÔNG SẢNCBOT15.430.800300.00030.00007H00-19H45, 20H30-01H45645,50725,7580318.762.450
11DẦU CỌ THÔMPONLCNBMDX70.105.200350.000490.00009H30-11H30, 13H30-17H00, 20H00-22H30 (T2-T5)4.4935.27119.450103.298.950
12CÀ PHÊ ROBUSTARRCNLCNICE EU49.687.176350.0003.900.00015H00-23H302.0392.12182019.171.600
13ĐƯỜNG TRẮNGQWNLCNICE EU57.150.072350.0003.900.00014H45-00H00541,2568,41.36031.796.800
14BÔNGCTENLCNICE US138.877.200350.0003.470.00008H00-01H2097,33117,9310.300240.814.000
15CA CAOCCENLCNICE US58.637.040350.0003.470.00015H45-00H302.4172.47659013.794.200
16CÀ PHÊ ARABICAKCENLCNICE US277.754.400350.0003.470.00015H15-00H30222,25237,105.569130.197.375
17ĐƯỜNG 11SBENLCNICE US41.466.768350.0003.470.00014H30-00H0018,1519,111.07525.138.176
18CAO SU RSS3 TRUNLCNOSE11.641.200350.000 830.00007H00-13H15, 14H30-17H00254,0257,517.5003.115.000
19CAO SU TSR 20ZFTNLCNSGX13.887.720350.000540.00006H55-17H00157,0161,92455.728.100
20BẠCSIEKIM LOẠICOMEX262.323.600350.00030.00005H00-04H0020,545 21,9507.025164.244.500
21ĐỒNG CPEKIM LOẠICOMEX169.738.800350.00030.00005H00-04H003,6415 4,092511.275 263.609.500
22BẠCH KIM PLEKIM LOẠINYMEX104.929.440350.00030.00005H00-04H00900,6954,92.71563.476.700
23QUẶNG SẮTFEFKIM LOẠISGX70.981.680350.000540.00006H10-19H00, 19H15-04H15125,05133,4083519.522.300
24DẦU ÍT LƯU HUỲNHQPNĂNG LƯỢNGICE EU 416.435.208350.0003.900.00007H00-05H001.208,25 1.293,258.500198.730.000
25DẦU THÔ BRENTQONĂNG LƯỢNGICE EU329.910.504350.0003.900.00007H00-05H00104,35113,379.020210.887.600
26DẦU THÔ BRENT MINIBMNĂNG LƯỢNGICE SG33.442.752150.00007H00-05H00104,35113,3790221.088.760
27DÀU THÔ WTI CLENĂNG LƯỢNGNYMEX257.694.360350.00030.00005H00-04H00101,53111,169.630225.149.400
28DẦU THÔ WTI MININQMNĂNG LƯỢNGNYMEX128.861.208300.00030.00005H00-04H00101,53 111,164.815112.574.700
29 DẦU THÔ WTI MICROMCLENĂNG LƯỢNGNYMEX25.783.464150.00030.00005H00-04H00101,53
111,1696322.514.940
30KHÍ TỰ NHIÊN NGENĂNG LƯỢNGNYMEX256.151.280350.00030.00005H00-04H006,0629,4476,950207.614.400
31KHÍ TỰ NHIÊN MININQGNĂNG LƯỢNGNYMEX64.051.848300.00030.00005H00-04H00 6,062 9,4476,95051.903.600
32XĂNG PHA CHẾ RBOBRBENĂNG LƯỢNGNYMEX370.339.200350.00030.00005H00-04H003,55663,832411.584270.824.568
33ĐỒNG LMELDKZKIM LOẠILME441.882.000700.0002.860.00007H00-01H00 9.277,09.062,023.425 547.676.500
34NHÔM LMELALZKIM LOẠILME182.364.000700.0002.860.00007H00-01H002.421,02.560,03.475 81.245.500
35CHÌ LMELEDZKIM LOẠILME 105.210.000700.0002.860.00007H00-01H001.900,52.115,55.375125.667.500
36THIẾC LMELTIZKIM LOẠILME596.330.280700.0002.860.00015H00-01H0022.98031.69043.5501.018.199.000
37KẼM LMELZHZKIM LOẠILME220.941.000700.0002.860.00015H00-01H003.272,03.629,58.938208.958.750
38NIKEN LMELNIZKIM LOẠILME1.042.673.184700.0002.860.00015H00-01H0021.65026.10026.700624.246.000

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *