• MXV-Index -% 2,328.52
  • MXV-Index Nông sản -% 1,348.91
  • MXV-Index Năng lượng -% 3,671.49
  • MXV-Index Công nghiệp -% 2,717.84
  • MXV-Index Kim loại -% 1,841.82

Kính gửi: Quý Khách hàng, căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), AIMS Fututes Việt Nam xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng từ 06 – 16/12 như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên :

  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng :

Qúy khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống. Trong trường hợp quý khách hàng không tiến hành thực hiện đóng các vị thế mở sau thời gian tất toán 30′, AIMS Futures sẽ tự động tất toán theo quy định của sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *