• MXV-Index -% 2,372.59
  • MXV-Index Nông sản -% 1,842.77
  • MXV-Index Năng lượng -% 3,550.19
  • MXV-Index Công nghiệp -% 1,842.87
  • MXV-Index Kim loại -% 1,822.03

Kính gửi: Quý Khách hàng, theo quyết định của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), AIMS Futures xin thông báo đến Quý Khách hàng Quyết định số 918/QĐ/TGĐ-MXV về việc chứng nhận thay đổi thông tin Thành viên Kinh doanh của AIMS Futures  tại Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam từ ngày 08/12/2022 như sau :

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *