• MXV-Index -% 2,433.15
  • MXV-Index Nông sản -% 1,842.87
  • MXV-Index Năng lượng -% 4,140.28
  • MXV-Index Công nghiệp -% 1,740.14
  • MXV-Index Kim loại -% 1,679.88

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *