• MXV-Index -% 2,328.52
  • MXV-Index Nông sản -% 1,348.91
  • MXV-Index Năng lượng -% 3,671.49
  • MXV-Index Công nghiệp -% 2,717.84
  • MXV-Index Kim loại -% 1,841.82

Kính gửi: Quý Khách hàng, Theo quyết định của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), AIMS Futures gửi đến Quý Khách hàng Quyết định số 881/QĐ/TGĐ-MXV về việc giảm hạn mức giao dịch Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa của mặt hàng Niken LME tại Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam từ ngày 23/11/2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *