• MXV-Index -% 2,451.74
 • MXV-Index Nông sản -% 1,860.10
 • MXV-Index Năng lượng -% 4,343.69
 • MXV-Index Công nghiệp -% 1,791.59
 • MXV-Index Kim loại -% 1,573.43

Công Ty Cổ Phần Thương Mại AIMS FUTURES Việt Nam Thông Báo Tới Quý Khách Hàng

Thời Hạn Tất Toán Một Số Hợp Đồng Hàng Hóa

 • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
 • STTMã hợp đồngTên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mua
  1NQGV22Khí tự nhiên mini 10/202223/09/2022Trước 21:00 ngày 21/09/2022
  2CTEV22Bông 10/202226/09/2022Trước 21:00 ngày 22/09/2022
  3NGEV22Khí tự nhiên 10/202226/09/2022Trước 21:00 ngày 22/09/2022
  4MQCV22Đồng mini 10/2022


  28/09/2022Trước 21:00 ngày 26/09/2022
  5MHGV22Đồng micro 10/202228/09/2022Trước 21:00 ngày 26/09/2022
  6BMX22Dầu Brent mini 11/202228/09/2022Trước 21:00 ngày 26/09/2022
  7RBEV22Xăng RBOB 10/202228/09/2022Trước 21:00 ngày 26/09/2022
  8QOX22Dầu Brent 11/2228/09/2022Trước 21:00 ngày 27/09/2022
  9MPOV22Dầu cọ thô 10/2230/09/2022Trước 15:00 ngày 28/09/2022
  10SBEV22Đường 11 10/2230/09/2022Trước 21:00 ngày 28/09/2022
  11SIEV22Bạc 10/2230/09/2022Trước 21:00 ngày 28/09/2022
  12SILV22Bạc micro 10/2230/09/2022Trước 21:00 ngày 28/09/2022
  13CPEV22Đồng 10/2230/09/2022Trước 21:00 ngày 28/09/2022
  14PLEV22Bạch kim 10/2230/09/2022Trước 21:00 ngày 28/09/2022
  15ZLEV22Dầu đậu tương 10/2230/09/2022Trước 21:00 ngày /09/2022
  16ZMEV22Khô đậu tương 10/2230/09/2022Trước 21:00 ngày 29/09/2022
 • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
 • STTMã hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
  1CTEV22Bông sợi 10/202207/10/2022Trước 21:00 ngày 22/09/2022
  2NQGV22Khí tự nhiên mini 10/202227/09/2022Trước 21:00 ngày 23/09/2022
  3SIEU22Bạc 09/202228/09/2022Trước 21:00 ngày 26/09/2022
  4SILU22Bạc micro 09/202228/09/2022Trước 21:00 ngày 26/09/2022
  5CPEU22Đồng 09/202228/09/2022Trước 21:00 ngày 26/09/2022
  6MQCV22Đồng mini 10/202228/09/2022Trước 21:00 ngày 26/09/2022
  7MHGV22Đồng micro 10/202228/09/2022Trước 21:00 ngày 26/09/2022
  8PLEU22Bạch kim 09/2022

  28/09/2022Trước 21:00 ngày 26/09/2022
  9NGEV22Khí tự nhiên 10/202228/09/2022Trước 21:00 ngày 26/09/2022
  10SBEV22Đường 11 10/202230/09/2022Trước 21:00 ngày 28/09/2022
  11QOX22Dầu Brent 10/202230/09/2022Trước 21:00 ngày 28/09/2022
  12BMX22Dầu Brent mini 10/202230/09/2022Trước 21:00 ngày 28/09/2022
  13RBEV22Xăng RBOB 10/202230/09/2022Trước 21:00 ngày 28/09/2022
 • Qúy khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống. Trong trường hợp quý khách hàng không tiến hành thực hiện đóng các vị thế mở sau thời gian tất toán 30′, AIMS Futures sẽ tự động tất toán theo quy định của sở giao dịch hàng hóa Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *