• MXV-Index -% 2,170.17
  • MXV-Index Nông sản -% 1,263.00
  • MXV-Index Năng lượng -% 3,355.04
  • MXV-Index Công nghiệp -% 2,380.92
  • MXV-Index Kim loại -% 1,806.25

Kính gửi: Quý Khách hàng

AIMS FUTURES VIỆT NAM gửi đến Quý Khách hàng Quyết định số 218/QĐ/TGĐ-MXV về mức phí sử dụng Cơ sở dữ liệu khi giao dịch hàng hóa thông qua hệ thống CQG và hỗ trợ 70% Phí cố định (User Trader) trên hệ thống CQG trong quý I và II từ ngày 24/2/2023 :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *