• MXV-Index -% 3,001.25
  • MXV-Index Nông sản -% 2,178.49
  • MXV-Index Năng lượng -% 5,431.83
  • MXV-Index Công nghiệp -% 2,253.55
  • MXV-Index Kim loại -% 1,943.51

Công Ty TNHH Thương Mại AIMS FUTURES Việt Nam Thông Báo Tới Quý Thành Viên

Thời Hạn Tất Toán Một Số Hợp Đồng

– Đối với vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STTMã hợp đồngTên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mua
1CLEM22Dầu WTI 06/202218/05/2022Trước 21:00 ngày 17/05/2022
2NQGM22Khí tự nhiên mini 06/202223/05/2022Trước 21:00 ngày 19/05/2022
3NGEM22Khí tự nhiên 06/202224/05/2022Trước 21:00 ngày 20/05/2022

– Đối với vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STTMã hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1KCEK22Cà phê Arabica 05/202218/05/2022Trước 21:00 ngày 16/05/2022
2NQMM22Dầu WTI Mini 06/202219/05/2022Trước 21:00 ngày 17/05/2022
3MCLEM22Dầu WTI micro 06/202219/05/2022Trước 21:00 ngày 17/05/2022
4CLEM22Dầu WTI 06/202220/05/2022Trước 21:00 ngày 18/05/2022

Đề nghị Quý Thành viên nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 249/TGĐ-MXV ngày 06/04/2022. Trong trường hợp quý thành viên không tiến hành thực hiện đóng các vị thế mở sau thời gian tất toán 30′, MXV sẽ áp dụng các hình thức xử lý vi phạm theo quy định.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *