• MXV-Index -% 2,115.76
  • MXV-Index Nông sản -% 1,526.11
  • MXV-Index Năng lượng -% 3,115.92
  • MXV-Index Công nghiệp -% 1,978.92
  • MXV-Index Kim loại -% 1,657.74

Công ty TNHH Thương mại AIMS Futures Việt Nam và Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam xin thông báo lịch nghỉ giao dịch một số mặt hàng hiện đang được niêm yết tại Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam như sau:

Thứ 2 (Ngày 31/1/2022):

Thứ 3 (Ngày 1/2/2022) và Thứ 4 (Ngày 2/2/2022)

Sau thời gian nghỉ trên, việc giao dịch các mặt hàng tại Công ty TNHH Thương mại AIMS Futures Việt Nam và Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam sẽ được giao dịch trở lại bình thường như đã công bố!

Công ty TNHH Thương mại AIMS Futures Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *