• MXV-Index -% 2,295.66
  • MXV-Index Nông sản -% 1,382.92
  • MXV-Index Năng lượng -% 3,473.80
  • MXV-Index Công nghiệp -% 2,576.96
  • MXV-Index Kim loại -% 1,882.28

Công Ty TNHH Thương Mại AIMS FUTURES Việt Nam Thông Báo Tới Quý Khách Hàng

Thời Hạn Tất Toán Một Số Hợp Đồng

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên :
STTMã hợp đồngTên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mua
1QPM22

Dầu ít lưu huỳnh 06/202208/06/2022Trước 21:00 ngày 06/06/2022
2TRUM22Cao su RSS3 06/202224/06/2022Trước 15:00 ngày 08/06/2022
3NQMN22Dầu WTI Mini 07/202215/06/2022Trước 21:00 ngày 13/06/2022
4MCLEN22Dầu WTI micro 07/202215/06/2022Trước 21:00 ngày 13/06/2022
5ZFTN22Cao su TSR20 07/202230/06/2022Trước 15:00 ngày 14/06/2022
6FEFM22Quặng sắt 06/202230/06/2022Trước 21:00 ngày 14/06/2022
7CLEN22Dầu WTI 07/202217/06/2022Trước 21:00 ngày 16/06/2022
  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày thông báo cuối cùng :
STTMã hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1TRUM22Cao su RSS3 06/202224/06/2022Trước 15:00 ngày 08/06/2022
2QPM22Dầu ít lưu huỳnh 06/202210/06/2022Trước 21:00 ngày 08/06/2022
3MPOM22Dầu cọ thô 06/202215/06/2022Trước 15:00 ngày 13/06/2022
4ZFTN22Cao su TSR20 07/202230/06/2022Trước 15:00 ngày 14/06/2022
5FEFM22Quặng Sắt 06/202230/06/2022Trước 21:00 ngày 14/06/2022
6NQMN22Dầu WTI Mini 07/202217/06/2022Trước 21:00 ngày 15/06/2022
7MCLE22Dầu WTI Micro 07/202217/06/2022Trước 21:00 ngày 15/06/2022
8CLEN22Dầu WTI 07/202221/06/2022Trước 21:00 ngày 17/06/2022

Qúy khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 249/TGĐ-MXV ngày 06/04/2022. Trong trường hợp quý khách hàng không tiến hành thực hiện đóng các vị thế mở sau thời gian tất toán 30′, AIMS Futures sẽ tự động tất toán theo quy định của sở giao dịch hàng hóa Việt Nam.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *