• MXV-Index -% 2,791.28
 • MXV-Index Nông sản -% 1,971.01
 • MXV-Index Năng lượng -% 5,322.90
 • MXV-Index Công nghiệp -% 2,051.71
 • MXV-Index Kim loại -% 1,723.73

Công Ty TNHH Thương Mại AIMS FUTURES Việt Nam Thông Báo Tới Quý Khách Hàng

Thời Hạn Tất Toán Một Số Hợp Đồng

 • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên :
 • STTMã hợp đồngTên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mua
  1MPON22Dầu cọ thô 07/202230/06/2022Trước 15:00 ngày 28/06/2022
  2XBN22Đậu Tương Mini 07/202230/06/2022Trước 21:00 ngày 28/06/2022
  3ZREN22Gạo Thô 07/202230/06/2022Trước 21:00 ngày 28/06/2022
  4XWNN22Lúa Mỳ Mini 07/2022


  30/06/2022Trước 21:00 ngày 28/06/2022
  5KWEN22Lúa Mỳ Kansas 07/202230/06/2022Trước 21:00 ngày 28/06/2022
  6XCN22Ngôi Mini 07/202230/06/2022Trước 21:00 ngày 28/06/2022
  7SBEN22Đường 11 07/202230/06/2022Trước 21:00 ngày 28/06/2022
  8SIEN22Bạc 07/202230/06/2022Trước 21:00 ngày 28/06/2022
  9CPEN22Đồng 07/202230/06/2022Trước 21:00 ngày 28/06/2022
  10PLEN22Bạch Kim 07/202230/06/2022Trước 21:00 ngày 28/06/2022
  11ZSEN22Đậu Tương 07/202230/06/2022Trước 21:00 ngày 29/06/2022
  12ZMEN22Khô Đậu Tương 07/202230/06/2022Trước 21:00 ngày 29/06/2022
  13ZWAN22Lúa Mỳ 07/202230/06/2022Trước 21:00 ngày 29/06/2022
  14ZCEN22Ngô 07/202230/06/2022Trước 21:00 ngày 29/06/2022
  15ZLEN22Dầu Đậu Tương 07/202230/06/2022Trước 21:00 ngày 29/06/2022
 • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày thông báo cuối cùng :
 • STTMã hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
  1XBN22Đậu Tương Mini 07/202214/07/2022Trước 21:00 ngày 28/06/2022
  2XWN22Lúa Mỳ Mini 07/202214/07/2022Trước 21:00 ngày 28/06/2022
  3XCN22Ngô Mini 07/202214/07/2022Trước 21:00 ngày 28/06/2022
  4SBEN22Đường 11 Mini 07/202230/06/2022Trước 21:00 ngày 28/06/2022
  5QOQ22Dầu Brent 08/202230/06/2022Trước 21:00 ngày 28/06/2022
  6BMQ22Dầu Brent Mini 08/202230/06/2022Trước 21:00 ngày 28/06/2022
  7RBEN22Xăng RBOB 07/202230/06/2022Trước 21:00 ngày 28/06/2022

Qúy khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống. Trong trường hợp quý khách hàng không tiến hành thực hiện đóng các vị thế mở sau thời gian tất toán 30′, AIMS Futures sẽ tự động tất toán theo quy định của sở giao dịch hàng hóa Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *