• MXV-Index -% 2,344.89
  • MXV-Index Nông sản -% 1,436.07
  • MXV-Index Năng lượng -% 3,521.73
  • MXV-Index Công nghiệp -% 2,262.93
  • MXV-Index Kim loại -% 2,049.96

Tư vấn, môi giới về các thị trường tài chính Việt Nam và quốc tế, đặc biệt về thị trường hàng hóa phái sinh.

Đào tạo, phân tích, đưa khuyến nghị giao dịch cho các khách hàng về các thị trường tài chính.

Quản lí quỹ giao dịch trên các thị trường tài chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *