• MXV-Index -% 2,344.89
  • MXV-Index Nông sản -% 1,436.07
  • MXV-Index Năng lượng -% 3,521.73
  • MXV-Index Công nghiệp -% 2,262.93
  • MXV-Index Kim loại -% 2,049.96

Tương lai thị trường dầu cọ rất hấp dẫn: Ủy ban Dầu cọ Malaysia (MPOC) hồi đầu năm 2021 dự báo, tồn trữ dầu cọ của Malaysia trong năm 2021 sẽ vẫn ở mức thấp, do nhu cầu mạnh từ Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan trong bối cảnh sản lượng tăng chậm. Xuất khẩu dầu cọ của Malaysia trong năm 2021 dự kiến sẽ tăng lên 4,5 triệu tấn từ mức 3,7 triệu tấn trong năm 2020. MPOC cho rằng, tồn trữ giảm và nhu cầu tăng sẽ đẩy giá dầu cọ thế giới tăng trong năm 2021.Thêm vào đó, dầu cọ đóng vai trò lớn quan trọng khi hầu hết các quốc gia đều đang hướng tới sử dụng các nguồn năng lượng bền vững và nhiên liệu sinh học.