• MXV-Index -% 2,170.17
  • MXV-Index Nông sản -% 1,263.00
  • MXV-Index Năng lượng -% 3,355.04
  • MXV-Index Công nghiệp -% 2,380.92
  • MXV-Index Kim loại -% 1,806.25

Bạc là kim loại có tính dẫn điện và dẫn nhiệt cao nhất trong số các kim loại. Bạc là kim loại quý có giá trị sử dụng lâu dài. Ngoài việc sử dụng làm đồ trang sức,tiền, đồ dùng trong gia đình thì  bạc còn là kim loại quan trọng  được dùng trong công nghiệp làm chất dẫn, tráng gương, điện phân; chất tẩy khuẩn…

Hợp đồng tương lai Bạc được giao dịch trên sở giao dịch Comex. Tại Việt Nam, trong khi giao dịch vàng là chưa được phép thì bạc là kim loại quý có thể giao dịch thay thế với mức độ hấp dẫn không kém.

Danh mục: Từ khóa: , ,